CZY KLUB FITNESS W FORMIE FRANCZYZY SIĘ OPŁACA ? – WADY I ZALETY .

Fitnessclinic / Blog  / CZY KLUB FITNESS W FORMIE FRANCZYZY SIĘ OPŁACA ? – WADY I ZALETY .

CZY KLUB FITNESS W FORMIE FRANCZYZY SIĘ OPŁACA ? – WADY I ZALETY .

Czy klub fitness w formie franczyzy się opłaca ?

Marzy Ci się własny klub fitness? Nie masz pomysłu jak rozpocząć biznes? Nie chcesz jednocześnie na początku działalności ponosić zbyt dużego ryzyka finansowego? Doskonałym sposobem na otworzenie upragnionego klubu fitness może być franczyza.

Co to jest franczyza?

Trudno znaleźć jedną definicję franczyzy. Najogólniej można powiedzieć, że franczyza
to model współpracy dwóch niezależnych firm. Współpraca ta polega na tym, że jedna z firm udostępnia drugiej sprawdzoną koncepcję i plan działania oraz prawo do korzystania z marki, nazwy i logo firmy. Druga z firm natomiast zobowiązana jest do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Rozpoczęcie takiej współpracy następuję z reguły poprzez podpisanie odpowiedniej umowy franczyzy (franchisingu). Nie ma doskonałego wzorca takiej umowy. Jednakże w umowie franczyzy warto zawrzeć postanowienia dotyczące m.in.: praw
i obowiązków franczyzodawcy i franczyzobiorcy, czasu trwania umowy i wynagrodzenia franczyzodawcy. W umowie nie można również zapomnieć o postanowieniach dotyczących zabezpieczenia logo i oznaczeń sieci, obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
i know – how oraz zakazu działalności konkurencyjnej. W treści umowy powinny również znaleźć się regulacje dotyczące obszaru działalności franczyzobiorcy i zakazu udzielania franczyzy innym konkurencyjnym podmiotom, obowiązkowych szkoleń przez franczyzodawcę oraz okoliczności rozwiązania umowy.

Zalety franczyzy

Franczyza jak każdy sposób prowadzenia działalności gospodarczej posiada swoje zalety. Jedną z zalet franczyzy jest możliwość szybkiego rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz brak konieczności posiadania dużego kapitału finansowego na rozpoczęcie działalności. Kolejnym pozytywem jest prowadzenie własnego biznesu pod znaną na rynku marką i logo. Początkujący franczyzobiorca może również liczyć na profesjonalne szkolenia oraz wsparcie przy ustaleniu pakietu usług i wyborze lokalizacji czy udział w kampaniach reklamowych sieci. Wybierając tę formę biznesu możemy również uzyskać korzystniejsze warunki współpracy z dostawcami sprzętu do ćwiczeń i suplementów.

Wady franczyzy

Decydując się prowadzenie klubu fitness w formie franczyzy nie może również zapominać
o jej wadach. Jedną z takich wad jest obowiązek ponoszenia kosztów opłaty wstępnej
za udzielenie licencji i pozostałych opłat. Trudniej jest zatem osiągnąć większy zysk. Kolejny minus to ograniczona niezależność w prowadzeniu biznesu oraz częste kontrole ze strony franczyzodawcy. Jako franczyzobiorca ponosisz także odpowiedzialność za błędne decyzje
i sytuacje kryzysowe całej marki. Nietrafione decyzje na górze odbijają się również na Twojej działalności. Wadą jest również to, iż prowadzisz niby swoją działalność, ale pracujesz
na dobre imię i opinię całej sieci. Minusem są również  trudności ze zmianą franczyzodawcy lub sprzedażą firmy innemu właścicielowi.

Zatem czy klub fitness w formie franczyzy się opłaca ?

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu własnego biznesu warto na początku przeanalizować własne cele i potrzeby. Następnie należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy franczyza jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to kolejnym krokiem jest analiza rynku i wybór najlepszej oferty franczyzowej.

W doborze oferty mogą również pomóc firmy consultingowe z branży fitness .

Arek Wolski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.