Tomasz Czerkawski

Fitness Clinic / Tomasz Czerkawski

Tomasz Czerkawski

Tomasz Czerkawski  architekt IARP.

Studia na  Wydziale Architektury  Politechniki Warszawskiej  ukończone  w 1986 , uprawnienia projektowe od 1994 roku.

Po  wczesnym etapie pracy zawodowej  odbytym  w pracowniach znanych warszawskich architektów min:  Andrzeja Fabierkiewicza,  Piotra Wichy i Czesława Bieleckiego,  od 1997 roku prowadzę  własną praktyka zawodowa . Pierwotnie  ( 1997- 2002) współpracowałem z  Joanną i Jerzym Heymerami w ramach Studia A, a następnie   z Anną Rostkowska w ramach pracowni ProArt . W latach 2008 – 2012  współpracowałem ze spółką In-VI Guy Perry ‘ego . Od 2000  roku prowadzona  jest przez  zemnie własna pracownia projektowa.

Jestem autorem i współautorem   zrealizowanych budynków użyteczności  publicznej i mieszkaniowej. Między innymi siedzib firm   ATM  SA w Warszawie , Jakon w Piasecznie    czy  Atlantis  w Mielcu , zespołu mieszkaniowego Jabłonna  SMLiW Legionowo i zespołu  mieszkaniowo – usługowego Qubik  w Warszawie przy ulicy Woronicza.  Zrealizowałem także  liczne zespoły zabudowy jednorodzinnej w miejscowościach podwarszawskich ( Bobrowiec ,  Legionowo, Jadwisin czy Pruszków ).  Regularnie projektuje  indywidualne domy jednorodzinne oraz wnętrza mieszkalne i usługowe.

Od 2007 roku  zajmuje się  projektowanie  klubów fitness.   Zacząłem od współpracy z Pure Health& Fitness , z którą tworzyłem standardy ich klubów i  zaprojektowałem   do 2015  roku ponad 20  zrealizowanych  klubów  pierwotnie Pure, a następnie Jatomi .  Są to obiekty miedzy innymi w Warszawie , Krakowie, Poznaniu , Gdyni , Łodzi, Katowicach   czy Kielcach.  Uczestniczyłem  także dla  Pure  w tworzeniu low-costowej  marki  My fitness , czego owocem był zrealizowany klub  fitness  przy Wolskiej 88  w Warszawie.  Od 2015 roku Pracuje również   dla krakowskiej firmy Platinum Wellness , projektując dla niej  kluby sieci Smart Gym . Ostatnie  realizacje to kluby w Galerii Sfera              w Bielsku –Białej  oraz  na  nowym stadionie Górnika w Zabrzu. Projektowałem także dla innych operatorów fitness w Polsce , między innymi  mojego autorstwa są fitnessy Kinetic  w Galerii Warmińskiej czy Trzy Korony w Nowym Sączu.

Jestem laureatem i współlaureatem   konkursów   architektonicznych ,a w roku 1999 otrzymałem architektoniczna nagrodę miasta Tarnowskie Góry za przebudowę siedziby firmy DAKI.

W roku 1989  byłem stypendystą    Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Frankfurcie nad Menem  i SARP . Od 1997 roku posiadam uprawnienia twórcze Ministra Kultury i Sztuki .